Ważenie w ruchu (WIM) jest przydatne podczas mieszania i miksowania chemikaliów, składników i pasz dla zwierząt. Możliwość ważenia produktu znacznie zwiększa wydajność. Jest to niezwykle przydatne podczas mieszania produktów o dużej objętości i niskiej gęstości, zwiększających przepustowość.

Waga dynamiczna jest przydatnym urządzeniem

wagi dynamiczneCiągłe operacje załadunku wagonów, gondoli, ciężarówek wymagają zdolności ważenia, gdy samochód pozostaje w ruchu. Celem jest załadowanie maksymalnej dopuszczalnej masy, którą można przewieźć, co pozwoli zminimalizować koszty transportu i zwiększyć zyski. Mamy różne opcje umożliwiające wykorzystanie urządzeń, jakimi są wagi dynamiczne do ważenia samochodów ciężarowych. Większość państw pobiera podatki na podstawie masy przewożonych towarów. Stacje ważenia ciężarówek są wykorzystywane do tych celów podatkowych, a także do monitorowania masy ciężarówki, aby upewnić się, że spełnia ona wytyczne bezpieczeństwa obowiązujące w systemie ruchu drogowego. Podczas gdy maksymalna dopuszczalna waga jest różna, powszechnym standardem jest 15 400 kilogramów. Ciężar jest zwykle obliczany w dwóch pomiarach: Masa osi – ilość ciężaru przenoszonego przez każdą oś Masa brutto – łączna masa wszystkich osi Wagi samochodowe są zbudowane, aby poradzić sobie z ogromną ilością nadużyć. Na przykład waga do samochodów ciężarowych gwarantuje ważenie ciężarówek o masie całkowitej 36 000 kg (80 000 funtów) każda w wysokości 200 dziennie przez 365 dni w roku przez 25 lat!

Generalnie wagi samochodowe są zbudowane ze stali, betonu lub, w większości przypadków, z połączenia obu tych elementów. Technologia stosowana w samych wagach jest różna. Rzućmy okiem na niektóre z bardziej powszechnych form. Systemy czujników obciążenia są najpopularniejszą zastosowaną technologią.