Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to szeroko pojęty zakres działań mający na celu zapewnienia bezpiecznej pracy dla pracowników w miejscu jej wykonywania. Składa się z katalogu przepisów, zagadnień kodeksu pracy oraz metod zapobiegania czynnikom ryzyka na stanowisku pracy każdego pracownika.

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w mieście Łódź

usługi bhp ŁódźKażdy pracodawca ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy swoich pracowników. Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy są opracowywane przez pracodawcę i udostępnianie pracownikom w celu zapewnienia im bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Usługi BHP Łódź wspierają pracodawcę w przygotowaniu katalogu przykładowych instrukcji BHP celem dostosowania ich do warunków pracujących w danym zakładzie pracy. Pracownik ma obowiązek przejść nie tylko szkolenia wstępne, ale również okresowe. Usługi BHP Łódź to przeprowadzenie szkoleń okresowych, których celem jest zaznajomienie pracowników z nowymi przepisami, jak również weryfikację wiedzy nabytej podczas szkolenia wstępnego. Każdy pracownik ma obowiązek odbycia szkolenia okresowego raz w roku (stanowiska robotnicze ze szczególnie niebezpiecznymi czynnikami ryzyka), raz na 3 lata (pozostałe stanowiska robotnicze), raz na 5 lat (kierowników, dyrektorów), raz na 6 lat (pracownicy administracyjni). Usługi BHP Łódź uświadamiają każdego pracodawcę, jak ważne jest zapewnienie BHP w środowisku pracy pracowników. Pracodawca wykazuje wtedy, że jest świadomy swoich obowiązków i potrafi zadbać o podwładnych.

Usługi BHP to profesjonalne doradztwo pomagające pracodawcom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, bardzo często polegające na e-learningu, przeprowadzają ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, również pomagają w postępowaniach powypadkowych.