Trudno się obyć bez elektryczności w dzisiejszym świecie. Brak prądu przez dłuższy czas może spowodować niezłe zamieszanie. Jednocześnie elektryczność potrafi być niebezpieczna, dlatego w kontakcie z nią należy zachować daleko idącą ostrożność. 

Bezpieczeństwo instalacji dzięki rzetelnym pomiarom elektrycznym

rzetelne pomiary elektryczneZgodnie z obowiązującymi normami i przepisami wszelkie instalacje elektryczne i urządzenia muszą być co jakiś czas poddawane regularnym badaniom i pomiarom. Umożliwią one dokonanie rzetelnej oceny stanu technicznego. Kontrola taka powinna być przeprowadzona przed oddaniem instalacji bądź urządzeń elektrycznych do użytku oraz w pewnych odstępach czasowych w trakcie ich eksploatacji. Rzetelne pomiary elektryczne mogą być jedynie przeprowadzone przez fachowca, który posiada stosowne uprawnienia. Powinny odbywać się regularnie w wyznaczonych terminach w miejscach użyteczności publicznej, takich jak urzędy, szkoły, szpitale, budynki biurowe, hale sportowe, jak również w domach prywatnych. Istnieje wiele firm świadczących usługi wykonywania pomiarów elektrycznych. Kontrola stanu technicznego urządzeń i instalacji powinna między innymi obejmować pomiar ochrony przed porażeniem, badanie wyłącznika różnicowo-prądowego, pomiar ciągłości PE, pomiar rezystancji izolacji, badanie uziemienia i inne specjalistyczne pomiary. W razie wykrycia nieprawidłowości firma dokonuje stosownej naprawy. Przepisy nakazują, by w budynkach użyteczności publicznej i zakładach pracy pomiary i kontrole jakości odbywały się przynajmniej raz na rok. 

W kontakcie z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi konieczne jest zachowanie wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Dokładne i sprawdzone pomiary elektryczne wykonane przez dobrego fachowca dają gwarancję, że wszystko jest w jak najlepszym porządku.