Projektowanie systemów ochrony przeciwpożarowej musi opierać się na znajomości podstawowych zjawisk towarzyszących procesowi spalania oraz najnowszych przepisów i norm BHP. Wiedza ta umożliwi dobór najbardziej odpowiedniej konstrukcji przeciwpożarowej, która musi skutecznie kontrolować rozprzestrzenianie się ognia, umożliwiać skuteczną ewakuację osób i mienia oraz umożliwiać podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań ratowniczych.

Kto powinien montować instalacje przeciwpożarowe?

serwis instalacji przeciwpożarowychWarto, aby posiadały one wszystkie niezbędne aprobaty i potwierdzenia najważniejszych laboratoriów badawczych do ochrony. Systemy ochrony przeciwpożarowej zostają oddane do dyspozycji zespołu projektantów, którzy pomogą im w projektowaniu, przygotowywaniu hipotez dla projektów budowlanych, doradztwie, doborze urządzeń oraz dokonywaniu obliczeń i pomiarów niezbędnych do prawidłowego wdrożenia systemów ochrony przeciwpożarowej. Każdy serwis instalacji przeciwpożarowych zajmuje się również kompleksową instalacją takich systemów dostosowanych do wymagań klienta oraz do wymagań miejsca, w którym system będzie działał. Przeważnie wykwalifikowani pracownicy są zaangażowani w projektowanie i instalację systemu. Instalacja systemu na każdym etapie podlega kontroli technicznej kierownika projektu, co eliminuje ewentualne błędy i pozwala uniknąć konieczności wprowadzania zmian po zakończeniu instalacji.

Głównym celem jest tutaj przede wszystkim zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska na wypadek pożaru. Proces inwestycyjny kończy się odbiorem technicznym przez straż pożarną i towarzystwa ubezpieczeniowe. Warto także zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne dokumenty i instrukcje dotyczące późniejszej eksploatacji systemu ochrony przeciwpożarowej.