Dzięki specjalistycznym środkom zabezpieczającym możliwa jest realizacja transportu ładunków wielkogabarytowych. Jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań jest zastosowanie łańcuchów mocujących. Pozwalają one bezpiecznie oraz w stosunkowo łatwy sposób przytwierdzić nawet najcięższe ładunki.

Pewność mocowania największych ładunków dzięki odciągom

Odciągi łańcuchowe do mocowaniaStosowane są powszechnie we wszystkich rodzajach transportu: lotniczym, morskim, drogowym i kolejowym. Polska norma PN-EN 12195-3 precyzuje, jak mają być skonstruowane odciągi łańcuchowe do mocowania transportowanych ładunków, które z racji gabarytów wymagają spełnienia wzmożonych wymogów bezpieczeństwa. Odciąg łańcuchowy zbudowany jest z napinacza grzechotkowego oraz stalowego łańcucha ogniwowego zakończonego elementami łączącymi, tj. hakami. Budowa odciągu łańcuchowego zależy od jego rodzaju. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje odciągów: 1-częściowe oraz 2-częściowe. W wersji 1-częściowej dwa odcinki łańcucha połączone są na stałe z napinaczem. Jeden odcinek zazwyczaj jest krótszy i ma 30cm lub 1m. W przypadku odciągu 2-częściowego łańcuch (jeden długi odcinek) stanowi oddzielną część. Z obu stron zakończony jest hakami z metalowymi zapadkami – zabezpieczeniami. System 2-częściowy dzięki temu, że można dowolnie regulować długość całego odcinka łańcucha jest bardziej uniwersalny od 1-częściowego. Użytkownik może decydować, w którym miejscu zamocowany będzie napinacz grzechotkowy, co może okazać się sporym udogodnieniem.

Najważniejszymi zaletami odciągów łańcuchowych to: mocna stal klasy, bardzo duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, przecięcia, zgniecenia, czy przetarcia, współczynnik bezpieczeństwa 2:1, praca w wysokich temperaturach do 400 C. Natomiast nie nadają się do mocowania ładunków o delikatnych powierzchniach.