Odprowadzenie ścieków na terenach nieskanalizowanych dla posiadaczy domów jest dużym problemem. Brak możliwości podłączenia do lokalnej kanalizacji powoduje konieczność zakupu zbiornika, jakim jest szambo plastikowe oraz ponoszenia kosztów związanych z przyjazdem wozów asenizacyjnych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków w doskonałych cenach

przydomowa oczyszczalnia ściekówJednak rozwój technologii ekologicznych przychodzi właścicielom posesji z pomocą w takich sytuacjach. Doskonałym i korzystnym cenowo rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Wykorzystuje ona działalność bakterii tlenowych. Najpierw jednak ścieki trafiają do osadnika, w którym następuje oczyszczanie beztlenowe. Resztki z pracy oczyszczalni powinny trafić do wód gruntowych lub bezpośrednio do gruntu. Dodatkowo, oczyszczalnia przydomowa jest urządzeniem w pełni ekologicznym, nie wykorzystującym w swojej pracy żadnych dodatków chemicznych lub agresywnych dla środowiska. Koszty inwestycji są początkowo wyższe na niekorzyść oczyszczalni. Ma ona bardziej skomplikowaną budowę, z kolei jej montaż pochłania więcej czasu. Lekkie szambo można na dobra sprawę wkopać w ziemie bez użycia ciężkich maszyn. Istnieje jednak ogromna różnica w kosztach eksploatacji obydwu systemów. O ile praca oczyszczalni nie wymaga praktycznie żadnych nakładów finansowych, o tyle zapełniony płynnymi nieczystościami zbiornik należy systematycznie opróżniać.

Inaczej przestałby zupełnie spełniać swoje zadanie. W takiej sytuacji wyższe koszty inwestycji w oczyszczalnię zrównują się z kosztami szamba po trzech latach pracy. 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków można znaleźć na: www.domi-zbiorniki.pl

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *