Osuszanie mikrofalowe może wydawać się dziwne, bo metoda przypomina działanie kuchenki mikrofalowej, ale również jest ono wykorzystywane do usuwania wilgoci ze ścian budynków. W metodzie z użyciem mikrofali dochodzi do nagrzewania muru.

Nieinwazyjne osuszanie mikrofalowe i inwazyjne osuszanie iniekcyjne

izolacja przeciwwodnaJest to jednak nie tylko nagrzewanie powierzchni muru, ale również głębszych warstw muru (niestety tam też może gromadzić się woda). Dzięki temu wilgoć z muru przechodzi na zewnątrz w postaci pary wodnej. Co zrobić z wilgocią, która znajdzie się w pomieszczeniu, w powietrzu? Wystarczy zastosować intensywną wentylację, by pozbyć się zawilgoconego powietrza z pomieszczenia. Trzeba jednak pamiętać o tym, że zastosowanie mikrofal jest szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Dlatego decydując się na takie rozwiązanie, trzeba zawsze stosować się do konkretnych przepisów BHP. Oprócz metod nieinwazyjnych osuszania ścian wykorzystuje się często metody inwazyjne, które stanowią też izolację przeciwwilgociową. Taka izolacja przeciwwodna może być zapoczątkowana metodą iniekcyjną. W metodzie iniekcyjnej tworzy się specjalną przegrodę, która ma uszczelnić ścianę. Przegroda uzyskiwana jest w ten sposób, że opróżnia się pory i kapilary z wody. Na miejsce wody wprowadza się zupełne przeciwieństwo, czyli środek hydrofobowy. Wśród metod iniekcyjnych można wyróżnić np. termoiniekcję. Jest to metoda, która polega na nawierceniu w mokrych murach otworów. Te otwory przedmuchuje się następnie za pomocą urządzeń do termowentylacji. Powietrze do przedmuchiwania ma wysoką temperaturę, jest suche. Następnie do otworów wprowadzana jest tzw. blokada hydrofobowa.

Ma ona zapobiec przed ponownym gromadzeniem się wilgoci. Wprowadza się tam roztwór żywicy metylosilikonowej. Osuszanie jest bardzo szybkie, a izolacja następuje już po kilku godzinach.