Cięcie wodą to nowoczesna technologia wykorzystująca strumień wody o wysokim ciśnieniu, tak aby przeciąć wąską linię materiału poddawanemu temu procesowi. Aby dokonywać wycięć w szerokim zakresie materiałów poczynając od stali narzędziowej, kończąc zaś na tytanie, do strumienia wody dodaje się ziarnistą (zazwyczaj granatową) ściernię, zwiększając moc cięcia.

Historia usług cięcia wodą sięga lat trzydziestych

usługi cięcia wodąPonieważ dodawany jest materiał ścierny, można łatwo przełączać się między wodą a ściernym strumieniem wody. Ta elastyczność znacznie zwiększa wszechstronność maszyny do cięcia strumieniem wody, ponieważ może ona łatwo przechodzić od cięcia uszczelek piankowych o średnicy 1,27 cm do 4 „(10,16 cm) kawałków tytanu. Wykorzystanie wody jako metody do cięcia materiałów miękkich było znane od dziesięcioleci, ale wczesne formy, takie jak papierowy system dozowania stosowane przez firmy świadczące usługi cięcia wodą w latach trzydziestych stosowały wodę o stosunkowo niskim ciśnieniu. Technologia wysokociśnieniowej technologii wodnej rzeczywiście powstała w okresie powojennym, co skutkowało szybszym cięciem oraz obróbką i większą precyzją. Niezawodność pozostawała wyzwaniem, aż do wczesnych lat 70., kiedy to opracowano pierwszą niezawodną pompę wysokociśnieniową. Podczas gdy wczesne systemy wodne mogłyby łatwo ciąć miękkie materiały, nie były one skuteczne w cięciu materiałów twardych, takich jak metale.

Zdolność tę osiągnięto przez dodanie materiału ściernego do strumienia wody w dyszy tnącej po utworzeniu strumienia strumienia wody, opierając się na technice, którą w latach trzydziestych rozpoczął Elmo Smith i Leslie Tirrell, w dziedzinie ablacji cieczowej. Wczesna żywotność dysz strumieniowych z materiału ściernego była zbyt krótka, aby była komercyjnie opłacalna, ale innowacje materiałowe w probówkach do mieszania ostatecznie doprowadziły do ​​dopuszczalnej w handlu dyszy.