Kiedy chcemy, aby nasz produkt był bardzo wytrzymały, to koniecznie musimy poznać budowę krystaliczną materiałów, z których chcemy go wykonać. Lampy podłogowe, kinkiety nowoczesne, lampy ogrodowe i żyrandole klasyczne mogą być wykonywane z wielu rzeczy, jednak jeżeli chcemy odnieść spektakularny sukces, jeżeli chodzi o ich sprzedaż, to warto najpierw pokusić się o zbadanie wytrzymałości materiałów z których te lampy podłogowe, kinkiety nowoczesne, lampy ogrodowe i żyrandole klasyczne.

Lampy podłogowe – gdzie możemy spotkać?

lampy podlogoweWiadomo bowiem, że im lepszy materiał, tym te lampy podłogowe będą bardziej wytrzymałe. Do defektów, jakie możemy odnaleźć w budowie krystalicznej materiałów należą: punktowe (wakans: brakujący atom pozycji węzłowej, atom międzywęzłowy: dodatkowy atom), liniowe (dyslokacje) – najczęściej 2 rodzaje: dyslokacje krawędziowe i dyslokacje śrubowe oraz dyslokacja mieszana, powierzchniowe. Wady punktowe: do tych wad cechujących się niewielkimi wymiarami we wszystkich kierunkach należą wakanse tj. wolne węzły w sieci krystalicznej oraz atomy międzywęzłowe, które zajęły pozycję w lukach, opuszczając węzły sieci na skutek drgań cieplnych. Obecność wakansów i węzłów międzywęzłowych powoduje odkształcenie sieci przestrzennej kryształu zwane kontrakcją; powstają podczas krystalizacji metalu oraz podczas nagrzewania. Inne defekty to: Defekt Schottky’ego – polega na przemieszczaniu się atomu w miejsce sąsiadującego wakansu, w wyniku, czego powstaje wakans w innym miejscu sieci. Defekt Frenkla – polega na przemieszczaniu się rdzenia atomowego z pozycji węzłowej do przestrzeni międzywęzłowej. Dyslokacje krawędziowe – krawędź półpłaszczyzny sieciowej umieszczonej pomiędzy nieco rozsuniętymi płaszczyznami sieciowymi kryształu o budowie prawidłowej. Powoduje odkształcenie postaciowe oraz objętościowe. W zależności od położenia płaszczyzny krawędzi – dyslokacja dodatnia – gdy półpłaszczyzna leży przed płaszczyzną poślizgu oznaczamy ┴; dyslokacja ujemna – gdy półpłaszczyzna leży pod płaszczyzną poślizgu oznaczamy ┬.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *